Registered actions

Elbee Mobility – Your freedom of movement

Paris, France
Czech Republic
Public transport is not always accessible, especially for people with disabilities. We would like to promote another way of transport for people in wheelchair, that gives them freedom of movement and helps them join all social activities without any unpleasantness and with dignity. Elbee vehicle gives them independence, confidence and possibility of self-realisation.
Veřejná doprava není vždy dostupná, zvláště pro ty z nás, kteří mají nějaké postižení. Chtěli bychom tedy ukázat další způsob dopravy pro vozíčkáře, který jim dá svobodu pohybu a pomůže jim důstojně se zapojit do všech společenských aktivit bez jakýchkoli nepříjemností. Tímto novým způsobem dopravy je Elbee vozidlo. Dodá jim samostatnost, sebedůvěru a možnost seberealizace.

MOBILITYACTIONS archive