Participants

Contact & Activities

Participating city

Tomaszow Mazowiecki

Local contact

Miejski Zakład Komunikacyjny
Andrzej Przybysz
ul. Warszawska 109/111
97-200 Tomaszow mazowiecki
++48 044 723 75 71

Participation 2004

The participant is committed to: