Participants

Contact & Activities

Participating city

Разлог (Razlog)
13.445 inhabitants

Local contact

Връзки с обществеността
Златка Стойчева
ул.
2760 Разлог
++359 074780095

Participation 2007

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Неделя 16.09.2007 г. Изработване на информационни табла на тема „Улици за хората” в жентъра на Разлог и в училищата на територията на Община Разлог
Понеделник 17.09.2007 г. Беседи със служители на КАТ – Разлог, с учениците от І – ви до ІV – ти клас на тема: „Безопасно движение по улиците”. Запознаване на децата с вредното въздействие на транспорта върху околната среда в залата на Читалището в Разлог, начало 11.00 ч.
Вторник 18.09.2007 г. Беседи със служители на КАТ – Разлог, с учениците от І – ви до ІV – ти клас на тема: „Безопасно движение по улиците”. Запознаване на децата с вредното въздействие на транспорта върху околната среда в залата на Читалището в Разлог, начало 11.00 ч.
Сряда 19.09.2007 г. Беседа с учениците от І – ви до ІV – ти клас на тема: „Запознаване на децата с вредното въздействие на транспорта върху околната среда „ в залата на Читалището в Разлог, начало 11.00 ч.
Четвъртък 20.09.2007 г. Конкурс за рисунка на асфалта, начало11.00 ч.
Петък 21.09.2007 г. Маратон в централния парк в Разлог, начало 15.00 ч.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
Pedestrianisation
  • Create or enlarge pedestrian streets
  • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)