Participants

Contact & Activities

Participating city

Popovo
34.000 inhabitants

Local contact

Mihaela Petrova
Munisipality of Popovo
7800 Popovo
++359 608 40 289

Participation 2007

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
От 17 до 22 септември ще се провеждат образователни срещи по училищата в града, в това число и в някои от селата в общината, на тема "Улици за хората - чист въздух и безопасност".
Ще бъде организиран традиционния велопоход, в който се очаква да се включват много деца и възрастни.
Ще бъдат организирани спортни игри и викторини на тема "Улици за хората".