Participants

Contact & Activities

Participating city

Gdańsk ()
464.254 inhabitants

Local contact

Wydział Gospodarki Komunalnej (UMG) i ZTM Gdańsk
Anna Klinkosz i Elzbieta Oleksiuk
Urząd Miejski w Gdańsku
ul. 3 Maja 9 (pokój 033B)
80-802 Gdańsk

Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
ul. Na Stoku 49
80-874 Gdańsk
++48 58 526 68 48

Participation 2010

The participant is committed to: