Participants

Contact & Activities

Participating city

Kielce
196.804 inhabitants

Local contact

Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością
Magdalena Czechowicz
Urząd Miasta Kielce
ul. Strycharska 6
25-659 Kielce
++48 41 36 76 531

Participation 2010

The participant is committed to: