Participants

Contact & Activities

Participating city

Skurups kommun ()
15.674 inhabitants

Local contact

Serviceförvaltmingen
Linnea Roddar
Stora Torggatan 4
274 80 Skurup
++46 0411-536436

Participation 2015

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Under veckan kommer vi att visa dokumentären "Bikes Vs Cars", dela ut sadelskydd till cyklister och lyfta fram olika cykelkartor. Politikerna kommer även att provcykla den nya cykelplanen och i samband med det har allmänheten möjligheten att ställa frågor till både politiker och tjänstemän,