Participants

Contact & Activities

Participating city

Nynäshamn
26.601 inhabitants

Local contact

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Hanna Lilja
Nynäshamns Kommun
149 81 Nynäshamn
++46 8-520 682 636

Participation 2003

The participant is committed to: