Participants

Contact & Activities

Participating city

Vsetín
26.800 inhabitants

Local contact

školství a kultury
Marek Mikuš
Svárov 1080, 755 01 Vsetín
++420 571 491 551

Participation 2007

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Den bez bariér - kampaň k odstraňování bariérovosti ve městě
Cyklovýlet zaměstnanců MěÚ - propagace cyklistické dopravy
Kulatý stůl se zástupci veřejné dopravy - možnost vyjádřit se k problémům dopravy na Vsetínsku
Celodenní program na uzavřené Smetanově ulici (EDBA) - atrakce pro děti, programy místních neziskových organizací (hudební, sportovní a kulturní program), MHD po celý den zdarma
Kampaň k urbanismu - mimo jiné řeší vytvoření pěší zóny, promenády ve městě, celkové zklidnění dopravy v centru
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
Smetanova ulice - centrum města, hlavní průtah městem
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
 • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Pedestrianisation
 • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Public transport services
 • The development of accessible transport services for all
Accessibilities
 • Create wheelchair ramps
 • Lowering of pavements
 • Removal of architectonic barriers
 • Launch of accessibility plans
 • Create useful tool for people with reduced mobility
Mobility management
 • Launch of awareness-raising campaigns
 • Development of travel plans / mobility plans in consultation with local stakeholders
 • Development of systems and equipment for measuring air quality in public places
 • Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas