Participants

Contact & Activities

Participating city

Třeboň
8.842 inhabitants

Local contact

útvar tajemníka
Markéta Stefanová
Masarykovo nám. 20/1
379 01 Třeboň
++420 384 341 210

Participation 2007

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
V Třeboni po celý týden probíhala informační kampaň pro veřejnost a školy. Součástí kampaně byla i série článků v místním tisku a pravidelné informace na webu města.