Participants

Contact & Activities

Participating city

Västerås
140.000 inhabitants

Local contact

Marie Pellas
Stadshusentrén, Fiskartorget, Västerås
++46 21392533

Participation 2008

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
1: Västerås På Gång 1/9 - 30/9, gäller samtliga västeråsare över 18 år och som vi vill ska ut o röra på sig denna månad. För varje kvart man går får man sätta ett kryss. Bifogar talong utifall ni som privatpersoner vill delta, sprid den gärna.

2: Utmaningen Jobbet Tur & Retur. Företaget Bombardier AB har antagit Västerås stads (Stadshusets) utmaning där man via personlig webbsida kryssar i hur man tar sig till eller från jobbet. Samtliga som går, cyklar eller åker kollektivt får positiva kryss.Bifogar vårt interna infoblad för kännedom. Denna tävling kompletteras med en före och en efter enkätundersökning (resevaneundersökning).

3: Hjärtgoing den 20 september, där vi är med och arrangerar för att få flera att gå.

4: Nationella "Gå och cykla till skolan"-kampanjen med egna extrapriser.

5: 4 st Hälsospår invigs i september med vars hjälp man kan både träna och mäta sin kondition. Det handlar om att gå en ca 1,25 km lång slinga på tid så fort man kan, utan att springa. Med hjälp av en stor informationstavla kan man sedan korrelera tiden mot BMI (Body Mass Index), kön och ålder för att få ett konditionsvärde. Konditionsvärdet visar hur man ligger till hälsomässigt och vad som kan vara lämplig träningsmängd för att nå en bra hälsa.

6: Påbörjat ett samarbete med Länsstyrelsen Västmanland ang deras projektet "Konsekvenser av minskad fossilbränsleanvändning" med enkätundersökning till 1500 personer och ett antal djupintervjuer. Kriteriet är att de är bilägare mellan 20-64 år och hur de skulle ev förändra sitt körbeteende om bla priset på bränsle ökade än mer.

7: Planerar för att få en annons ut för anställning av transportrådgivare i slutet av september (tv-tjänst).
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
Mobility management
  • Launch of awareness-raising campaigns
  • Create systems for buses and walking trains