Participants

Contact & Activities

Participating city

Bolatice
4.200 inhabitants

Local contact

Mayor´s Office
Herbert Pavera
Hlučínská 3
747 23 Bolatice
++420 553 654 999

Participation 2008

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
). Starší žáci zase ve městě sledovali čistotu ovzduší v obci (kyselost dešťů, výskyt lišejníků) a výsledky své práce představí během října veřejnosti. Občané dostali informace o třídění odpadů, o zákazu některých paliv v obci, o významu čistého životního prostředí pro život člověka.
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
Školní street
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Pedestrianisation
  • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)