Participants

Contact & Activities

Participating city

Velký Beranov
1.189 inhabitants

Local contact

local authority
Miloš Musil
Velký Beranov 58
588 21 Velký Beranov
++420 567 218 828

Participation 2008

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Protože budova ZŠ se nachází v přímé spadové oblasti největšího znečišťovatele ovzduší na Vysočině – společnosti Kronospan, žáci sledovali ve spolupráci se Zdravotním ústavem Brno během Týdne kvalitu ovzduší pomocí monitorovací stanice, umístěné na budově základní školy.
Téma kvality ovzduší je zařazeno jako celoroční průřezové téma v rámci EVVO na základní škole. Škola nově zařadila také každodenní relaxační cvičení během třetí přestávky.
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
Školní street
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
Traffic calming and access control scheme
  • Speed reduction programmes in zones near schools
  • New traffic regulations: traffic circulation and parking