Participants

Contact & Activities

Participating city

Hranice
19.582 inhabitants

Local contact

of Environment
Kateřina Cyžová
Pernštejnské nám. 1
753 37 Hranice
++420 581 828 349

Participation 2008

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
1. povinná uzávěra části města pro auta – město tuto povinnost splní uzávěrou části Masarykova náměstí dne 19.9.2008 od 8,00 do 16,00 hod. ( doprava bude povolena pouze po komunikaci kolem budovy Staré radnice )
Pro občany, obchodníky a podnikatele, především z historického jádra města, připravuje odbor životního prostředí a Dům dětí a mládeže maximální včasnou informovanost, a to písemným oznámením, vysvětlujícími články v denním tisku a na webových stránkách města.
2. nutnost přijmout jedno trvalé opatření v rámci Evropského týdne mobility, zaměřené na přerozdělení dopravního prostoru ve prospěch chodců, cyklistů a veřejné dopravy – město tuto povinnost splní - provede vybudování lávky pro pěší ke Kauflandu ( přes frekventovanou silnici 1.třídy I/47 )
3. zorganizovat Evropský den bez aut – město tuto povinnost splní – proběhne na Masarykově náměstí vlastní Evropský den bez aut
4. po dobu celého týdne organizovat akce na podporu udržitelného rozvoje dopravy –
• Výstava výkresů soutěžících dětí a žáků ve dvoraně zámku
• Evropský týden mobility ve školní družině na ZŠ 1. máje
• Veselé závody
• Evropský den bez aut
• Cyklistický výlet
• Vycházka do Národní přírodní rezervace Hůrka s komentářem
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
uzavřeme část Masarykova náměstí dne 19.9.2008 od 8,00 do 16,00 hod. ( doprava bude povolena pouze po komunikaci kolem budovy Staré radnice )
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
Pedestrianisation
  • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)