Participants

Contact & Activities

Participating city

Chrudim
22.500 inhabitants

Local contact

Healthy Cities Office
Šárka Trunečková
Resselovo Nám. 77
537 16 Chrudim
++420 469 657 100

Participation 2008

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
•Od 1. – 18. září bude otevřena ve vestibulu staré radnice na Resselově náměstí (před vchodem do Informačního centra) od 8,00 – 16,00 hodin výstava s názvem „Místa, která nás inspirují“. Výstava se koná v rámci iniciativy IMAGINE francouzské asociace Energie-Cités, která sdružuje aktivní města, obce a regiony propagující nové přístupy v oblasti využívání a úspor energií. Má za cíl upozornit na důležité aspekty využívání energie – úspory, nedostatek fosilních paliv (uhlí, ropa, zemní plyn), využívání obnovitelných zdrojů energie (voda, vítr, slunce, biomasa), kvalitu místního ovzduší, globální oteplování apod. Zároveň představuje úspěšné a inspirativní příklady municipalit, kterým se daří snižovat svoji energetickou náročnost a zvyšovat vlastní energetickou soběstačnost, což má kromě ekologických dopadů také značné ekonomické výhody.
•V tomto týdnu bude také vyhlášena soutěž pro mateřské, základní a střední školy v Chrudimi s názvem : „Chraňme klima Země“, která je připravena ve spolupráci s Eurocentrem Pardubice a asociací Energie-Cités. Podrobnější informace budou zveřejněny na www.chrudim-city.cz/zdavemesto pod odkazem akce 2008.
•Ve spolupráci se Zdravotním ústavem v Pardubicích připravilo město Chrudim měření kvality ovzduší vozem Horiba.
• 18.září (čtvrtek) – cyklistický výlet na Farmu Na Holičkách - Sraz zájemců bude na parkovišti u stadionu AFK v 16.00 hodin. Cyklisté pojedou za doprovodu Městské policie, přistaven bude i cyklobus. Akce je určena i pro necyklisty. Na farmě bude zajištěno drobné občerstvení a program pro děti. Akce probíhá ve spolupráci s občanským sdružením Altus. Akce proběhne za každého počasí.
•20. září (sobota) je připraven výšlap ve spolupráci s Klubem českých turistů po trase Chrudim – Žďárec nad Dobroubravou – Lucký vrch – Borová – Chrudim. Délka trasy je přibližně 11 km. Bližší informace u pana Jahnického na telefonu 721 639 398.
•20. září (sobota) připravuje Český svaz ochránců přírody Cestu za sluníčkem. Akce je součástí cyklu rok v parku.Bližší informace najdete na www.zelenydum.estranky.cz pod odkazem připravované akce.
22.září Společnost Connex Východní Čechy připravila ve spolupráci s městem Chrudim pro cestující jízdné v rámci MHD zdarma.
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
22. září (pondělí) budou opět uzavřeny prostory před Mateřskou školou Dr.Jana Malíka a Sv.Čecha od 7.00 – 17.00 hodin. U MŠ Dr.J.Malíka bude probíhat program s názvem „Tady bydlí děti“. Připraveny jsou stanoviště partnerů, na kterých budou dětem opět připomínány zásady bezpečného pohybu na komunikacích .
U MŠ Sv.Čecha bude připraven program „Ulice pro děti“. Děti si budou povídat se strážníky Městské policie, vyzkouší si své znalosti pomocí plachtové hry „Jdeme bezpečnou cestou?“ a zopakují si své znalosti z oblasti první pomoci.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
Pedestrianisation
 • Create or enlarge pedestrian streets
 • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Public transport services
 • Use of ecological vehicles for public transport fleets
Traffic calming and access control scheme
 • New traffic regulations: traffic circulation and parking
Accessibilities
 • Lowering of pavements
 • Enlargement of pavements
 • Removal of architectonic barriers
 • Create useful tool for people with reduced mobility
Mobility management
 • Elaboration of educational materials
 • Development of travel plans / mobility plans in consultation with local stakeholders
 • Development of systems and equipment for measuring air quality in public places
 • Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas