Participants

Contact & Activities

Participating city

Hodonín
27.209 inhabitants

Local contact

Dep. of Environment
Dita Šprinclová
Masarykovo Nam. 1
695 35 Hodonin
++420 518 316 311

Participation 2009

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
V letošním roce započneme týden akcí výstavou s programem "Ovzduší kolem nás" na Ekologickém centru, proběhne projekt na MŠ "Chodíme a jezdíme bezpečně" - dopravní výchova pro nejmenší. Na S-centru (dům pro seniory) - Olympiáda generací. MěP se zaměří akcí "Bezpečný cyklista"na vybavení cyklistů u ZŠ. Na místní knihovně proběhne beseda "Vzduchem i po vodě". Cyklojízda zájmových kroužků poukáže na krásy okolní přírody. Zábavné odpoledne prověří pohybové schopnosti dětí v přírodě,zdravotnické minimum a zároveň zde proběhne předání cen soutěže "Rozkvetlý Hodonín".
Na závěr týdne akcí je připraven program v rámci Dne bez aut, kde na uzavřené vozovce proběhne malování dětí z MŠ, infostánek MěP a kouzelník pro děti.
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
Komunikace na Mírovém náměstí před ZŠ Mírové náměstí
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
 • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
 • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Pedestrianisation
 • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
 • Extension or creation of new greenways
Public transport services
 • Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
 • Launch of integrated services for the various public transport modes
Traffic calming and access control scheme
 • Speed reduction programmes in zones near schools
 • Elaboration of new residential areas
Accessibilities
 • Create the tactile pavements
 • Lowering of pavements
 • Enlargement of pavements
 • Elaboration of sound devices in traffic lights
 • Create useful tool for people with reduced mobility
Freight distribution
 • New regulations for freight distribution
Mobility management
 • Launch of awareness-raising campaigns
 • Elaboration of educational materials
 • Development of travel plans / mobility plans in consultation with local stakeholders
 • Launch of seamless transport modes to facilitate access to business areas or other social areas
 • Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas