Participants

Contact & Activities

Participating city

Hradec Králové
93.000 inhabitants

Local contact

Department of the City Development
Jana Svobodová
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, Czech republic
++420 495 707 585

Participation 2009

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Po celý Týden bude Společnost pro trvale udržitelný život promítat pro studenty hradeckých škol v kině Centrál sérii filmů zaměřených na ekologické chování a způsoby udržitelné dopravy ve městech.
V termínu Evropského týdne mobility uskuteční Magistrát města Hradec Králové průzkum mezi žáky všech hradeckých škol, ve kterém bude zkoumat způsob, jakým se děti dopravují do školy a zpět a bude se snažit vytipovat místa na cestě, kde žákům hrozí potenciální nebezpečí dopravní nehody. Výsledky průzkumu slouží jako jeden z ukazatelů naplňování Strategického plánu rozvoje města. Průzkum bude probíhat po celý týden.
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
parkoviště a ulice před školou
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Pedestrianisation
  • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)