Participants

Contact & Activities

Participating city

Kroměříž
29.000 inhabitants

Local contact

Iveta Mišurcová
Velké náměstí 115/1
Kroměříž
++420 573321272

Participation 2010

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Sobotní cyklojízda do okolí města, nedělní pěší vycházka do okolí, beseda s cestovatelskou osobností, V Den bez aut Na Dopravním hřišti program Českého červeného kříže zaměřený na bezpečnost provozu a první pomoc, na Velkém náměstí program Základní školy speciální pro děti s více vadami, ve spolupráci s Tělocvičnou jednotou Sokol Běh Naděje (dříve Terryho Foxe).
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
Vzhledem k probíhajícím rekonstrukcím komunikací přímo v centru uzávěra není doposud stanovena.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Pedestrianisation
  • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Traffic calming and access control scheme
  • New traffic regulations: traffic circulation and parking
Accessibilities
  • Enlargement of pavements
  • Removal of architectonic barriers
Mobility management
  • Permanent access restriction to city centres