Participants

Contact & Activities

Participating city

Köping
25.000 inhabitants

Local contact

Miljökontoret
Linda Eriksson
Köpings kommun, Miljökontoret, Kristinelundsvägen 4, 731 85 Köping

Participation 2010

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Deltagande i stadsmässa med monter innehållande simulator för prov och kort utbildning avseende EcoDriving!