Participants

Contact & Activities

Participating city

Jihlava
50.521 inhabitants

Local contact

odbor Kancelář primátora
Mgr. Alice Jandejskova
Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
+420 565 591 822, +420 739 078 715

Participation 2010

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Happening „Mezi světy“, kde se mohou návštěvníci seznámit s činnostmi organizací působících v Jihlavě a zažít každodenní realitu nevidomých.
Zdravotně výchovný program pro děti „Zdravé zuby“.
Jihlavský den zdraví – ukázka práce Hasičského záchranného sboru a Zdravotnické záchranné služby při havárii osobních aut, ukázky práce Městské policie Jihlava a policie ČR, vyšetřování cholesterolu, krevního tlaku, tělesného tuku, glykémie, BMI, vyhodnocení zdravotních rizik, poradna zdravého životního stylu, vyšetřování mateřských znamének, ukázky nového sportu – bossaballu profesionálními hráči, prezentace Nordic Walking Centrum Morava s možností zapůjčení hůlek.
Den bez aut – projekt „Přežij“ – zábavné dopoledne pro děti s Václavem Upírem krejčím, Ecobat – pětihodinový sběr použitých spotřebních baterií, informační stánek Europe Direct.
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
Na Den bez aut - omezení průjezdu automobilové dopravy v horní části Masarykova náměstí.