Participants

Contact & Activities

Participating city

Eksjö
16.500 inhabitants

Local contact

Sven-åke Svensson
Eksjö kommun
57580 Eksjö
++46 38136208

Participation 2010

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Det som knyter an till temat "Res smartare, må bättre" är vår årliga kampanj att använda cykel för personliga transporter inom tätorterna - "Cykeljakten". Det går ut på att söka svar på frågor, vars svar finns på olika platser runt om i staden med omnejd. På kommunens fina cykelvägar tar man sig på ett säkert sätt runt för att finna svaren och lär därmed känna cykelnätverket. Pågår i Eksjö och Mariannelund hela veckan och sammanfaller med Hälsoveckan.
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
Det område som behövs för uppställning av biogasfordon och information om kampanjen har avlysts längs en gata vid torget.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Public transport services
  • Improvement and extension of the public transport services (express services, increase frequency etc)
  • Use of ecological vehicles for public transport fleets
Traffic calming and access control scheme
  • Speed reduction programmes in zones near schools
Accessibilities
  • Lowering of pavements
New forms of vehicle use and ownership
  • Use of clean vehicles