Participants

Contact & Activities

Participating city

Linköping
153.500 inhabitants

Local contact

Johanna Thidell
Linköpings kommun
581 81 Linköping

Participation 2010

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Sep 15th
Evening lecture open to the public at the library. Johan Faskunger about social planning and physical transport- consequences to environment, public health and sustainable development

Sep 16th
The national bicycle association”Car free routes” arranges a member meeting in Linköpig in the morning. In the afternoon, they invite representatives from regional municipalities and regional organisations to a seminar about a possible car free bicycle route in the county of Östergötland. This is arranged together with Linköping municipality.

Sep 17th
Between 3-6 pm the bicycle group of Linköping municipality and local political representatives will meet bikers downtown to inform about the ”the bicycle town” and listen to the bikers suggestions and points of view.

Sep 18th. The festival day!
Between 6 am-5 pm the most central part of Storgatan is closed to motor traffic. The successful arrangement from last year is repeated. Everyone is welcome see this stretch of the street turn into a pulsating market place. Elin from the well-known TV-show ”Talang” is performing together with her friends in Norrköping Circus group. Martin Kleivard shows us the impossible made possible on a bike.

This year fitness companies will be represented. They will give us samples of their range of activities.

The feeeling of old-fashioned market place is being created by the different stores displaying their commodities at market stalls in the street. The cozy feeling is enhanced by a horse and carriage taking people on a ride.

A ”walking school bus” represented by children in different ages will show the advantages of walking to and from school instead of being driven by car. This concept is proven successful.

The energy and climate advisors will offer tips and guidelines how to drive more fuel efficient and economically. They will also show a driving simulator for fuel efficient driving.
The environmental office will show how traffic noise is calculated. They will also demonstrate how air quality is measured and give us the status of today.
We will encourage by- passers to give their opinion of how Storgatan should be used in the future. The current questions for central traffic planning are for example:
- Should Storgatan be a pedestrian area?
- Where should the bus lanes go?
- In which streets should cycling be given priority?

The municipal commissioner of environmental issues will arrive in horse and carriage and give a speech about climate and environmental issues related to traffic in town.

In order to spread the message and all the information in the street to the visitors a questionnaire is made together with the participants. There are really nice prizes to win for example: fitness cards, health treatments, bike helmets, free hire of new biogas car during a weekend and more.


Sep 22nd
In the morning representatives of TEMP will promote and encourage bikers and pedestrians with “give a ways” at different spots around Linköping. Later, bike seat covers will be put on bicycles parked at the central station. During the whole week reflectors will be given to bus travelers to enhance traffic security
----------------------------------


Kort introduktion
Linköpings kommuns informations projekt inom klimatinvesteringsprogrammet, Klimp, står som arrangör för evenemangen under den Europeiska Trafikantveckan. Projektet kallas för TEMP där bokstäverna står för Transport, Energi, Miljö, Projekt.
Naturvårdsverket och Linköpings kommun arbetar tillsamman för att minska utsläppen av växthusgaser.
Arrangemang under veckan (15)-22 september
Under hela veckan har vi en bil placerad i en rondell med ett överdrag på där vi har skrivit uppmaningen: Ge din bil semester 22 september.

Ge din bi semester 2009

15 september 18:00 – 19:30
Föreläser Johan Faskunger under rubriken ”Samhällsplanering och fysiskt aktiva transporter- betydelsen för miljö, folkhälsa och hållbar utveckling”. Alla är hjärtligt välkomna till Stifts- och Landsbiblioteket.
16 september på förmiddagen
Den nationella cykelföreningen ”Bilfria leder” håller sitt medlemsmöte i Linköping.
16 september 15:00 – 16:30
Föreningen Bilfria leder och Linköpings kommun bjuder in representanter från kommuner och andra berörda organisationer till ett seminarium om en möjlig bilfri cykelturistled i Östergötland. Mötet håller till på Apotekaregatan 13 C Kultur- och fritidsförvaltningen, lokal Lärdomen.

17 september mellan ca: 15:00 – 18:00
Kommer Linköpings kommuns cykelgrupp med representanter från de politiska partierna att träffa cyklister på stan för att informera om cykelstaden och lyssna på vad cyklister har för önskemål .

Storgatan 19 september 2009
18 september - den stora festdagen
Lördag den 18 september mellan 06:00-17:00 stänger Linköpings kommun av Storgatan, mellan S:t Larsgatan och Repslagaregatan, för biltrafik. Mellan 10:00-15:00 upprepar vi succén från i fjol med arrangemang kring den Europeiska Trafikantveckan. Hit är alla hjärtligt välkomna för att delta när gatan förvandlas till en pulserande marknadsplats. Marknadskänsla skapas genom att gatans butiker dukar upp sina varor i gammeldags torgstånd. Den mysiga känslan förstärks genom att besökarna erbjuds att åka en sväng med häst och vagn.
Elin från TV programmet ”Talang” kommer tillsammans med sina vänner i Norrköpings Cirkus och Varieté att underhålla oss med cirkuskonster. Martin Kleivard, biketrialspecialist, visar att det går att göra det omöjliga möjligt på cykel.
Nytt för i år är att friskvårdsföretag medverkar. Friskvårdsföretagen visar upp träningspass och det finns möjlighet att prova på olika former av behandlingar, t ex massage.
En ”vandrande skolbuss” med barn i varierande åldrar kommer att medverka under dagen och visa på fördelarna med att barn tillsammans en vuxen person vandrar till och från skolan. Det har visat sig vara ett lyckat koncept för att minska skjutsning av barn med bil till skolan.
Kommunens klimat- och energirådgivare berättar om möjligheter att spara bränsle och har en Ecodriving Trainer med sig. Med den kan besökarna tävla mot dina kompisar om vem som kan köra mest klimatsmart.
Miljökontoret visar hur trafikbullerberäkningar går till och vad som är avgörande faktorer. De visar också på hur luftmätningar går till och berättar om hur tillståndet i Linköping ser ut.
Vi uppmanar besökarna att berätta för våra trafikplanerare om hur de vill att Storgatan ska användas i framtiden. Frågorna de funderar på är:
 Tycker du att Storgatan bör göras om till en handelsgata med gångtrafik?
 Var tycker du att bussarna ska gå?
 På vilka gator ska cykeltrafiken prioriteras?

Miljökommunalråd (tillika Vice Mayor) Muharrem Demirok kommer att åka till området i hästvagn och talar därefter om miljö- och klimatfrågor kopplade till stadens trafik.
För att få besökarna att ta del av all information runt om på gatan och i S:t Larsparken har vi skapat en tipspromenad tillsammans med de övriga medverkande. Till promenaden finns fina vinster exempelvis reskort på kollektivtrafiken, träningskort, kroppsbehandlingar, cykelhjälmar, möjlighet att helt gratis låna en ny biogasbil fulltankad med biogas under en helg, ett års medlemskap i bilpoolen m.m.


Utdelning av uppmuntringsgåvor 2009

22 september på morgonen
TEMP befinner sig på olika platser i stan och delar ut uppmuntringspresenter till medborgare som går eller cyklar under kampanjdagen . Det är kommunens tack för att de väljer ett klimatsmart transportalternativ under kampanjdagen den 22 september.
22 september på förmiddagen
Kommunerna i Östergötland gör en gemensamt manifestera genom att dela ut cykelsadelskydd. I Linköping kommer vi att stätta sadelskydden på cyklarna som är parkerade vid resecentrum.

Lite då och då under veckan….
Har vi anlitat ett antal pensionärer att dela ut reflexer på bussar. Det är ännu ett sätt att visa vår uppskattning till de som väljer att lämna bilen hemma. Genom att använda reflexer gör också vi tillsammans trafikmiljön mycket säkrare.
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
The street Storgatan stretches from Linköping castle through the square Stora torget down to the stream Stångån. There are shops alongside the whole street and it is partly operated by public transport. The part of the street that will be closed for traffic is normally open to conveyance of goods and private transportation. At this part of the street the shops are situated on one side and a church surrounded by a park is on the other side. Usually, this street is very busy of cars, pedestrians and cycles.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
 • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
 • Other: New cycle lanes are being built at several places around town for example in the city centre and to a newly built residential area. Lighting adjusted to need is being introduced at one of the cycle l
Pedestrianisation
 • Create or enlarge pedestrian streets
 • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
 • Other: The city centre has been developed during several years. One of the streets that has been rebuilt is the amusement street Ågatan. The paving has been exchanged from asphalt to cobblestone setts whic
Public transport services
 • Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
 • Use of ecological vehicles for public transport fleets
 • Development of new technologies to improve public transport
 • Other: During this year new routes for public transportation has been drawn and new bus stops accordingly. There are nine new biogas buses for countryside traffic, replacing diesel buses.
Traffic calming and access control scheme
 • New traffic regulations: traffic circulation and parking
 • Elaboration of new residential areas
 • Other: Linköping has introduced a speed limit policy at schools of maximum 30 kilometers an hour. Improved bus stops at Vidingsjö and Slaka school are being built. There is also a newly started project ab
Accessibilities
 • Create the tactile pavements
 • Lowering of pavements
 • Other: Pedestrian access is being improved by different measures for example lowering of pavements and elevated bus stops. These measures are made to improve the access to visually handicapped and disabled.
New forms of vehicle use and ownership
 • Responsible car-use (eco-driving etc)
 • Other: Several of the civil servants of the municipality use the car pool (run on biogas)on duty. A new purchase was made this year. The cars in the pool togeteher with biogas cars and the new biogas buses
Mobility management
 • Adoption of school travel plans
 • Launch of awareness-raising campaigns
 • Launch of seamless transport modes to facilitate access to business areas or other social areas
 • Create systems for buses and walking trains
 • Development of systems and equipment for measuring air quality in public places
 • Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas
 • Other: Together with the municipal energy and climate advisors, traffic security coordinators and the pedestrian and bicycle coordinator several MM activities are held. The European mobility week is just one