Participants

Contact & Activities

Participating city

Uherský Brod
16.800 inhabitants

Local contact

Odbor rozvoje města
Pavel Chramosta
Masarykovo nám. 100
688 17 Uherský Brod
++420 572805240

Participation 2011

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
PONDĚLÍ 19. ZÁŘÍ AŢ ČTVRTEK 22. ZÁŘÍ
území města Uherský Brod, Městský úřad, organizace města Uherský Brod
DISTRIBUCE VÝZVY veřejnosti, zaměstnancům městského úřadu, organizací města, škol, aby se připojili ke kampani Evropský den bez aut, nechali svá auta doma a použili k cestování šetrnější prostředky – kolo, koloběžku, brusle, lehociped, hromadnou dopravu.
PÁTEK 16. ZÁŘÍ
centrum města Uherský Brod
DOPRAVNÍ PROJEKTY MĚSTA UHERSKÝ BROD – vycházka po realizovaných dopravních projektech města Uherský Brod s jejich prezentací a odborným výkladem, sraz před radnicí na Masarykově náměstí v 16:00 hodin
SOBOTA 17. ZÁŘÍ
stadión Lapač
„OLYMPIJSKÝ DEN ZDRAVÍ“ – sportovní aktivity v tělocvičně ZŠ Na výsluní a v areálu stadiónu, bohatý doprovodný program – zdravá výživa, výchova dětí, výuka bezpečnosti silničního provozu na dopravním hřišti
ČTVRTEK 22. ZÁŘÍ
ulice Prakšická a Močidla v Uherském Brodě
„CITRÓN NEBO JABLKO“ dopoledne kontrola dodržování rychlosti vozidel a ukázka činnosti policie na vybraných stanovištích za účasti dětí ze základních škol ve spolupráci s MěP Uh.Brod, PČR OO Uh.Brod, PČR DI Uh.Hradiště a ZŠ v Uherském Brodě
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
Masarykovo náměstí