Participants

Contact & Activities

Participating city

Karviná
67.000 inhabitants

Local contact

Rozvoje/oddělení strategií a plánování
Martina Šrámková
Fryštátská 72/1
733 24 Karviná–Fryštát
++420 596 387 111

Participation 2011

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
V době od 16. – 22. září 2011 bude ve foyeru Slezské univerzity OPF Karviná pořádána výstava výtvarných prací žáků základních škol na téma „Senioři v dopravě“ .
Ve spolupráci s MP Karviná se uskuteční beseda se seniory na téma „Senioři v dopravě“, jejíž cílem je upozornit na některé nebezpečné situace v dopravě a způsob jak se s nimi správně vypořádat a případně jim předejít. Beseda se uskuteční v termínu od 19. – 22. září 2011.
Dne 16. září 2011 se uskuteční akce již 9. ročník „Nejen s kolem kolem Karviná 2011“, Účelem této akce je podpora alternativní bezmotorové dopravy a přepravy s cílem propagace zdravého životního stylu. V letošním roce je akce zaměřena nejen na cyklodopravu, ale i koloběžky a pěší turistiku.