Participants

Contact & Activities

Participating city

Letovice
6.746 inhabitants

Local contact

Ivana Květenská
Masarykovo nám. 19
679 61 Letovice
++420 516 476 133

Participation 2011

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Město Letovice člen Národní sítě Zdravých měst ČR, se svými partnery uskutečnilo v rámci Evropského dne bez aut a Evropského týdne mobility, ve dnech 16. – 22. září 2011 tyto konkrétní akce:

1. den - pátek 16. září 2011 od 15,00 hodin probíhala na místním letišti (v areálu Leteckého klubu Letovice) tradiční drakiáda. Pěkné počasí přilákalo velké množství dětí, které se s rodiči pustili ihned do pouštění draků.
Akci zajišťovaly : Dům dětí a mládeže, Město Letovice, Letecký klub Letovice,
Kancelář PZM a MA 21

2. den – sobota 17. září 2011 - za pěkného počasí vyrazila skupinka 25 cyklistů v 9,30 hodin od budovy Městského úřadu Letovice směr Vranová. Součástí cyklovýletu okolo přehrady byla prohlídka křetínského kostela s výkladem a seznámení se zajímavostmi regionu, aktivitami Národní sítě Zdravých měst ČR. Proběhlo také losování tomboly, při které účastníci akce obdrželi zajímavé ceny.
Akci zajišťovaly : Kancelář PZM a MA21

3. den – neděle 18. září 2011 - pro příznivce pěší turistiky všech věkových kategorií byl připraven výlet do Lhoty u Letovic. Ve 13,00 hodin vyrazily na tři desítky účastníků všech věkových kategorií od Městského úřadu. Z tomboly, která proběhla v pohostinství ve Lhotě, kde každý také dostal malé občerstvení, měli radost nejen děti, ale i dospělí.
Akci zajišťovaly : Kancelář PZM a MA 21

4. den – pondělí 19. září 2011 - již 12. ročník závodu horských žáků základních škol, byl zahájen v 15,30 hodin na uzavřené části Masarykova náměstí před radnicí. I když počasí nebylo moc příznivé, sešly se na dvě desítky závodníků. V letošním roce byl závod rozšířen o koloběžky a minikáry. Jednotlivé kategorie byly vyhodnoceny, byly rozdány diplomy a věcné ceny.
Akci zajišťovaly : Dům dětí a mládeže Letovice, Kancelář PZM a MA 21


5. den – úterý 20. září 2011 - v tento den měla proběhnout akce Mateřské školy Komenského s Policií ČR a Městskou policií. Protože počasí nepřálo, byla přeložena na pátek 23. září. Děti předškolního věku se například učili, jak správně přecházet silnici přes přechod.
Akci zajišťovaly : Policie ČR, Městská policie, Kancelář PZM a MA216. den – středa 21. září 2011 - „Běh zámeckým parkem“ - tradiční závod pro děti školního a předškolního věku byl zahájen v 15,00 hodin v krásném prostředí zámeckého parku. Soutěžící, kterých se zúčastnilo rekordní počet, byli rozděleni podle věkových kategorií a byla jim přidělena i odpovídající délka tratě. Vítězové jednotlivých věkových kategorií obdrželi drobné ceny a na závěr proběhla tombola.
Akci zajišťovaly : Fan-club BOP KŘETÍNKA, Základní škola Letovice, MKS Letovice,
Kancelář PZM a MA 217. den – čtvrtek 22. září 2011 - „Jezdíme s úsměvem“ – od 8,00 do 9,30 probíhala dopravně bezpečnostní akce, které se zúčastnili žáci 6. třídy Základní školy Letovice.
Řidiči motorových vozidel byli zastavováni Policií ČR a v rámci této preventivní akce oceňováni za svoji rychlost buď jablkem, při jejím dodržení nebo citronem při překročení. od žáků základní školy pak také obdrželi příslušný certifikát. Od 10, 00 hodin se konal pro žáky 6. tříd základní školy bezpečnostní seminář s dopravní tematikou. Byly jim i na praktických ukázkách připomenuty okolnosti, s nimiž se mohou setkat při cestě do školy či ve volném čase.
Akci zajišťovaly : Policie ČR, Kancelář PZM a MA21