Participants

Contact & Activities

Participating city

Silute Region
53.376 inhabitants

Local contact

Remigijus Rimkus
Dariaus ir Gireno g. 1
99133 Silute
++370 441 51715

Participation 2011

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Informacijos sklaida: straipsniai spaudoje, internetinėje svetainėje, lankstinukų platinimas pagal temą ''Keliauk sumaniau, gyvenk geriau"