Participants

Contact & Activities

Participating city

Piteå
41.000 inhabitants

Local contact

Piteå kommun
Frida Pettersson
Samhällsbyggnad, Planeringsavdelningen
Stadsporten, Västergatan 10
941 32 Piteå
941 52 Piteå
++46 0703390301

Participation 2011

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Under veckan kommer vi inviga en ny cykelpump, centralt belägen i Pieå. En namntävling pågår och namnet ska offentiliggöras denna dag samtidigt som vi ger information och inspiration till cykling.

Under veckan pågår en resevaneunderökning som ställs till 3000 pitebor och till samtliga kommunanställda, för att få ett bra underlag till planering och åtgärder för att främja hållbart resande.

Under hela veckan kommer fokus vara på hållbara transporter, smarta färdval på medborgarplatsen, en publik lokal i centrum. Under torsdagen finns politker och tjänstemän på plats för att föra samtal om resor och transporter, provköra en elbil, visa biodme - som forskas och utvecklas i Piteå - och som nu fem Volvolastbilar kör på i sverige, bl.a. en i Piteå. Vi kommer även informera om vindenergi med vind i tanken. Bjuda på kaffe mm.
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
Området framför medborgarplatsen, Lillbrogatan, kommer delvis att vara avstängd för biltrafik under 22/9 mellan 11 - 14:00.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
 • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
 • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
 • Other: utredning pågår om cykeluthyrningssystem
Pedestrianisation
 • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
 • Extension or creation of new greenways
Public transport services
 • Improvement and extension of the public transport services (express services, increase frequency etc)
 • The development of accessible transport services for all
Traffic calming and access control scheme
 • Speed reduction programmes in zones near schools
 • New traffic regulations: traffic circulation and parking
Accessibilities
 • Create wheelchair ramps
 • Lowering of pavements
 • Enlargement of pavements
New forms of vehicle use and ownership
 • Responsible car-use (eco-driving etc)
 • Use of clean vehicles
Freight distribution
 • Other: en lastbil trafikerar mellan piteå och hamnen med bioDME
Mobility management
 • Adoption of workplace travel plans
 • Adoption of school travel plans
 • Launch of awareness-raising campaigns
 • Permanent access restriction to city centres
 • Launch of seamless transport modes to facilitate access to business areas or other social areas
 • Development of systems and equipment for measuring air quality in public places
 • Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas