Participants

Contact & Activities

Participating city

Örebro
150.000 inhabitants

Local contact

Planeringsavdelningen, Trafikenheten
Lovisa Blomér
Box 33400, 701 35 Örebro, Sverige
++46 19211512

Participation 2011

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Att ha en utställning på stadsbiblioteket för att möta och informera i första hand privatpersoner om klimatsmarta tips och möjligheter runt sitt resande.