Participants

Contact & Activities

Participating city

Říčany
10.663 inhabitants

Local contact

Local Authority
Jitka Bahenská
Masarykovo náměstí 53
251 01 Řícany
++420 323 618 142

Participation 2012

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
16. 9. 2012 Den sportovních aktivit - volný vstup do všech sportovních zařízení, kde si můžete zvolit, jakým způsobem budete trávit svůj volný čas.

17.9. 2012 - Beseda seniorů s Městskou policií Říčany o problematice pohybu na komunikacích.

18.9.2012 - EVROPSKÝ DEN BEZ AUT
- sportovně naučný program s dopravní tématikou, který připravila 1. základní škola na částečně uzavřeném Masarykově náměstí
- Ekoporadne Muzea Říčany
- Cyklojízda městem - pořádá Muzeum Říčany


19.9.2012 - Malování na rynku s Husovou knihovnou - galerie pod širým nebem, letos malujeme na téma : Všechny děti, žáci, žačky kreslí dnes dopravní značky.

20.9.2012 - Zábavně naučný program pro mateřské školy na téma dopravní výchova.
- Program na dopravním hřišti s názvem Bezpečně na kole pro žáky základních škol připravila Cesta integrace.

21.9.2012 - Kavárna POTMĚ - vyzkoušejte svět bez barev a světla s nadací Světluška. Ve speciálně upraveném autobude Vás obslouží nevidomí kavárníci.

22. 9.2012 - INDIÁNSKÉ LOUČENÍ S LÉTEM. Turistický pochod rodin s dětmi malebným údolím Rokytky.
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
Městská komunikace podél Masarykova náměstí během Evropského dne bez aut.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Pedestrianisation
  • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
  • Extension or creation of new greenways