Participants

Contact & Activities

Participating city

Kojetín
6.583 inhabitants

Local contact

Eliška Izsová
Masarykovo náměstí 20
752 01 Kojetín
++420 581 277 401

Participation 2012

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY
POHYB SPRÁVNÝM SMĚREM
16. – 22. září 2012

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ - MŮJ POHYB SPRÁVNÝM SMĚREM, KTERÁ BUDE PROBÍHAT BĚHEM MĚSÍCE ZÁŘÍ

Neděle 16. září 2012 – 17 hodin
POHYB SPRÁVNÝM SMĚREM SE STAROSTOU KOJETÍNA
Sraz: Dvořákova ulice
- slavnostní otevření nové ulice
- kolečkiáda pro děti
- NORDIC WALKING - výuka severské chůze s instruktorem
- procházka zvolenou trasou
- exkurze Moravského lihovaru Kojetín
- občerstvení v areálu Sokolovny Kojetín
BOWLINGOVÝ TURNAJ PRO VEŘEJNOST
DISKO-ROCKOTÉKA
(Bowling City Kojetín)

Pondělí 17. září 2012
18 hodin - DANCE AEROBIK S RADKOU (sál VIC)
20 hodin - ZUMBA S GABRIELOU (sál VIC)
Výlet do Kroměříže – dětské dopravní hřiště ((krátké poučení a beseda o chování se v dopravním provozu jak pro naše cílové skupiny-mobilní klienty (senioři, osoby s tělesným postižením, osoby s chronickým onemocněním) tak pro děti ze znevýhodněného prostředí)) + nácvik na dopravním hřišti

Úterý 18. září 2012
DEN CVIČENÍ s MěKS KOJETÍN
17 hodin – JÓGA S ALENOU FLEGELOVOU(1. patro Sokolovny)
19 hodin – PILÁTES S MONIKOU (sál VIC)

Středa 19. září 2012 – 14.30 hodin
Besedy Městské knihovny MěKS Kojetín
- S HUMOREM NA CESTÁCH (klubovna CSS Kojetín)
- NA VÝLETĚ S POHÁDKOVOU BABIČKOU (klubovna CSS Kojetín)
- JAPONSKÁ SETKÁNÍ (Dům Sv. Josefa)

Středa 19. září 2012 – 17 hodin
LINE DANCE S LUCKY WHILE (sál Sokolovny Kojetín)

Středa 19. září 2012 – 19 hodin
ZUMBA S GABRIELOU (sál VIC)

Čtvrtek 20. září 2012 – 18.30 hodin
JÓGA A PILÁTES S RADKOU (sál VIC)
POHYBOVÉ ODPOLEDNE NA DPS (sportovní kolektivní hry) pro naše cílové skupiny

Pátek 21. září 2012 – celý den
DO PRÁCE NA KOLE NEBO PĚŠKY

Pátek 21. září 2012 – 21 hodin
MOVING MASSIVE NIGHT (peklo Sokolovny)

Sobota 22. září 2012 – 9 hodin
- VOLEJBALOVÝ TURNAJ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV „O POHÁR MAJITELE POHŘEBNÍHO ÚSTAVU“ (areál Sokolovny Kojetín)
- ZÁJEZD V RÁMCI REMINISCENCE SENIORŮ do Příkaz u Olomouce – hanácké skanzen (pro mobilní klienty)
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
Ulice Dvořákova Kojetín. Jedná se o ulici, kde byla provedena výstavba nových rodinných domků, včetně infrastrukrury a vletošním roce proběhla celková rekonstrukce vozvoky a chodníku.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
Pedestrianisation
  • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Accessibilities
  • Lowering of pavements
  • Create useful tool for people with reduced mobility