Participants

Contact & Activities

Participating city

Litoměřice ()
23.500 inhabitants

Local contact

PROLIDI
Irena Vodičková
Pekařská 2
412 01 Litoměřice
Czech Republic
++420 734 170 925, 416 916 400

Participation 2012

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
V letošním roce 2012 jsme akce v rámci kampaně ETM zaměřili na zlepšení povědomí o udržitelném způsobu dopravy a plánování udržitelné městské mobility. Smyslem kampaně je upozornit na problémy způsobené stále rostoucí automobilovou dopravou a propagovat veřejnou dopravu, ekologicky úsporné dopravní prostředky, jízdu na kole a chůzi. Povědomí o tomto tématu rozšířit zajímavou formou co nejširší skupině obyvatel, od dětí z MŠ a žáků ZŠ a SŠ, přes produktivní generaci až po seniory.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
 • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Pedestrianisation
 • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
 • Extension or creation of new greenways
Public transport services
 • Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
 • Use of ecological vehicles for public transport fleets
Traffic calming and access control scheme
 • New traffic regulations: traffic circulation and parking
Accessibilities
 • Create the tactile pavements
 • Enlargement of pavements
 • Create useful tool for people with reduced mobility
Mobility management
 • Launch of awareness-raising campaigns
 • Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas