Participants

Contact & Activities

Participating city

Piteå
41.000 inhabitants

Local contact

Piteå kommun
Frida Pettersson
Samhällsbyggnad, Planeringsavdelningen
Stadsporten, Västergatan 10
941 32 Piteå
941 52 Piteå
++46 0703390301

Participation 2012

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Utifrån resevaneundersökníngen som genomfördes hösten 2011 är vårt fokus i år på korta resor, då knappt hälften av resorna är kortare än 4 km och ca en fjärdedel av resorna är kortare än 2 km. Vårt mål är att fler ska välja att gå, cykla och åka kollektivt istället för att ta bilen på dessa korta sträckor. En åtgärd som blir till följd av detta är att uppdatera cykelkartan och komplettera den med bussrutter och samåkningsparkeringsplatser, för att kunna planera sin resa bättre. Kartan kommer att ingå i kommunens utåtriktade arbete till boende, arbetsplatser och studenter.
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
Under 22 september stängs del av Sundsgatan av för aktiviteter under dagen.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
 • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
 • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
 • Other: cykelpoolen utvecklas
Pedestrianisation
 • Create or enlarge pedestrian streets
 • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
 • Extension or creation of new greenways
Public transport services
 • Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
 • Improvement and extension of the public transport services (express services, increase frequency etc)
 • Development of new technologies to improve public transport
 • Other: busshållplatser tillgänglighetsanpassas
Traffic calming and access control scheme
 • Speed reduction programmes in zones near schools
 • New traffic regulations: traffic circulation and parking
Accessibilities
 • Create the tactile pavements
 • Create wheelchair ramps
 • Lowering of pavements
 • Enlargement of pavements
 • Other: utplacering av parkbänk i backe - vilplats
New forms of vehicle use and ownership
 • Responsible car-use (eco-driving etc)
Mobility management
 • Launch of awareness-raising campaigns
 • Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas