Participants

Contact & Activities

Participating city

Ljusdal
18.900 inhabitants

Local contact

Gata/Park
Emma Nordebo Snygg
Ljusdals Kommun
82780 Ljusdal
++46 651183 47

Participation 2012

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
EN UTSTÄLLNING om European Mobility Week i Förvaltningshusets innetorg.


Förslagslåda till allmänheten

• UPPMANING att under Trafikantveckan ställa bilen och istället välja att gå, cykla, åka kollektivt i tjänsten eller till och med inte resa alls, genom att använda sig av resfria möten i tjänsten. Ett webbformulär på intranätet där den anställde/enhet /förvaltning kan visa vad hon/han väljer för alternativ istället för bilen. En upp-maning riktad till länets kommuner, Landstinget Gävleborg och Länsstyrelsen i Gävleborgs län, från Nätverket för hållbart resande i Gävleborg
Målet är att öka resfria möten med 10 % och 20 % minskning av bokning av bilpoolsbilar inom varje organisationen.
FÖR ALLA F- 6 NCFF nationella skolutmaning: Cykla och gå till skolan
HASTIGHETSMÄTNING: utförd av skolklasser tillsammans med polisen

• VINTERCYKLISTEN: syftet med kampanjen är att öka cyklandet vintertid till och från arbetet, Ljusdals kommun i samband med ”Ett friskare Sverige”.

• ”PÅ VÄG UTAN MIN BIL”: en uppmaning till allmänheten i Ljusdals kommun att lördagen den 22 september ställa bilen och istället gå, cykla eller åka kollektivt i den mån det är möjligt

• VISA: berätta att det finns en videokonferensutrustning på din arbetsplats och hur den används. Låt tjänsteresor ersättas av video- och telefonmöten

• BILFRI FÖRÄLDER FÖR EN DAG: en miljöutmaning till eleverna i Ljusdals kommun, där elever ska motivera och övertala sina föräldrar att lämna bilen hemma minst en hel dag under en vanlig arbetsvecka

• MOTIVERA till en beteende- och attitydsförändring hos allmänheten utifrån de fördelar de har för människors hälsa, välbefinnande, ekonomi och vår gemen-samma miljö, varför det är så viktigt att röra på sig.
Bor man inom en radie av 5 km från sin arbetsplats bör man kunna förvänta sig att man går, cyklar eller åker buss till sin arbetsplats.
Detta medför med all sannolikhet också fler lediga parkeringsplatser i centrum
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
PÅ VÄG UTAN MIN BIL: en uppmaning till allmänheten i Ljusdals kommun att lördagen den 22 september ställa bilen och istället gå, cykla eller åka kollektivt i den mån det är möjligt.
Stänga av en gata/väg för biltrafik, undantaget godstransporter och funktionshindrade (apotek) alt. göra om gatan till ett gångfartsområde.

Motivera till en beteende- och attitydsförändring hos allmänheten att börja gå, cykla eller åka kollektivt. Bor man inom en radie av 5 km från sin arbetsplats bör man kunna förvänta sig att man går, cyklar eller åker buss till sin arbetsplats. Detta medför med stor sannolikhet fler lediga parkeringsplatser i centrum.

ON THE ROAD (On my way) WITHOUT MY CAR: an invitation to the public in Ljusdal to leave the car at home on Saturday 22 september and walk, cycle or use public transport as far as possible.
Close a street / road to traffic, except for freight and disabled (pharmacy) alt. make the street one time trading area.

Motivate a behavioral and attitudinal change among the general public to walk, cycle or use public transport. If you live within a radius of 5 km from their workplace should be expected to be able to walk, cycle or travel by bus to his workplace. This leads, in all probability, that more spaces will be available on the parking places in the center for them who need to travel by car.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
 • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
 • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Pedestrianisation
 • Create or enlarge pedestrian streets
 • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
 • Extension or creation of new greenways
Public transport services
 • Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
 • Use of ecological vehicles for public transport fleets
 • Development of new technologies to improve public transport
 • Launch of integrated services for the various public transport modes
 • The development of accessible transport services for all
Traffic calming and access control scheme
 • Speed reduction programmes in zones near schools
 • Create park and ride stations
 • New traffic regulations: traffic circulation and parking
 • Elaboration of new residential areas
Accessibilities
 • Create the tactile pavements
 • Create wheelchair ramps
 • Lowering of pavements
 • Enlargement of pavements
 • Elaboration of sound devices in traffic lights
 • Removal of architectonic barriers
 • Launch of accessibility plans
 • Create useful tool for people with reduced mobility
New forms of vehicle use and ownership
 • Launch of online car-pooling and car-sharing schemes
 • Responsible car-use (eco-driving etc)
 • Use of clean vehicles
Freight distribution
 • New regulations for freight distribution
 • Use of clean vehicles
Mobility management
 • Adoption of workplace travel plans
 • Adoption of school travel plans
 • Create/establish mobility centers and on-line information services (eg travel planner)
 • Launch of awareness-raising campaigns
 • Development of travel plans / mobility plans in consultation with local stakeholders
 • Create systems for buses and walking trains
 • Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas