Participants

Contact & Activities

Participating city

Bollnäs
27.000 inhabitants

Local contact

Gunilla Jonsson
Bollnäs kommun
Box 1020
821 11 Bollnäs

Participation 2013

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Medborgardialoger för olika bostadsområden i Bollnäs tätort med syfte att få in synpunkter om hur vi bör utveckla cykelvägnätet.

I stadshusets entre kommer vi att ha en utställning om "hälsokalkyl" och "miljökalkyl" där vi presenterar hälsovinster och miljövinster med att cykla från respektive bostadsområde in till centrum. Även resultatet från luftkvalitet-beräkningar i Bollnäs tätort kommer att presenteras här.

Kommunens resepolicy kommer också att presenteras i stadshusets entre.

Vi kommer att genomföra ett trafikstrategi-seminarium för politiker och tjänstemän.

Vi kommer att visa och hålla demonstration av hur videokonferens-anläggningen i stadshuset fungerar.

Förhoppningsvis kommer vi också att kunna ha en demo om/med våra tjänstecyklar på en fast slinga med tipsrunda - för personal i förvaltningar och bolag.

Vi har också uppmanat kommunens F-6-skolor att delta i Trafikkalenderns "Gå- och cykla till skolan-kampanj".
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Pedestrianisation
  • Create or enlarge pedestrian streets
  • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Traffic calming and access control scheme
  • Elaboration of new residential areas
Accessibilities
  • Create wheelchair ramps
  • Lowering of pavements
  • Enlargement of pavements
New forms of vehicle use and ownership
  • Other: -
Freight distribution
  • Other: -
Mobility management
  • Launch of awareness-raising campaigns