Participants

Contact & Activities

Participating city

Chrudim
22.500 inhabitants

Local contact

Healthy Cities Office
Šárka Trunečková
Resselovo Nám. 77
537 16 Chrudim
++420 469 657 100

Participation 2013

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Po celý týden budou probíhat:
- besedy na základních školách připravené pro 4. třídy – téma – používání reflexních materiálů a cyklistických přileb, bezpečná jízda na kole, základní silniční předpisy apod.
- dopravně bezpečnostní akce zaměřená na správné přecházení vozovky „Zebra se za tebe nerozhlédne“ ve spolupráci s PČR a Besip.

Úterý 17. 9. 2013 od 16 do 18 hodin na dopravním hřišti v Městském parku – Na kolo jen s přilbou.
Vstupenkou na akci bude cyklistická přilba a kolo. Účastníci splňující tyto podmínky získají slosovatelný žeton. Slosování proběhne o zajímavé ceny. Pro veřejnost budou připravena stanoviště partnerů: Besip, ČČK, Městské policie, Tyflocentra apod.

Středa 18. 9. 2013 od 16:00 h do 18:00 h na oploceném hřišti za sportovní halou v Chrudimi (Tyršovo náměstí).
Program – „Bezpečné bruslení na in-line bruslích“. Juniorský bruslařský klub předvede ukázky in line bruslení pro veřejnost, zásady bezpečné jízdy na bruslích. Účastníci si mohou přinést svoje brusle a vyzkoušet si různé techniky jízdy. ČČK se zaměří na ošetření nejčastějších úrazů na in line bruslích. Doprovodný sportovní program zajistí DDM Chrudim.

Čtvrtek 19. 9. 2013 cyklovýlet do Městských lesů na Podhůru. Cíl – od 16:00 h pod rozhlednou Bára (odjezd z Chrudimi nebude organizovaný, každý se pod rozhlednu dopraví sám, libovolnou trasou). Na veřejném ohništi pak bude opékání špekáčků.

Pátek 20. 9. 2013 – DEN BEZ AUT – tento den budou uzavřeny prostory před MŠ Strojařů a MŠ
Dr. J. Malíka, kde bude probíhat program ve spolupráci s BESIP, Městskou policií, ČČK apod.

Pátek 20. 9. 2013 – společnost ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY, a. s., připravila ve spolupráci s městem Chrudim pro cestující jízdné v rámci MHD zdarma.
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
Prostory u MŠ Dr.J.Malíka a MŠ Strojeřů - od 7,00 do 16,00 hodin. Zde bude po celý den porbíhat program pro veřejnost.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Pedestrianisation
  • Create or enlarge pedestrian streets
  • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Traffic calming and access control scheme
  • Elaboration of new residential areas
Accessibilities
  • Enlargement of pavements
  • Elaboration of sound devices in traffic lights
Mobility management
  • Development of travel plans / mobility plans in consultation with local stakeholders
  • Launch of seamless transport modes to facilitate access to business areas or other social areas
  • Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas