Participants

Contact & Activities

Participating city

Ronneby
29.633 inhabitants

Local contact

kommunledningsförvaltningen
Martina Adenholm
Ronneby kommun
372 80 Ronneby
++46 721728579

Participation 2013

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
• Cykeltipsrunda för allmänheten: Med hjälp av en cykelguide för tätortsnära områden med höga naturvärden tar deltagarna sig runt med cykel och besvara frågor. Två priser delas ut.
Ett till ungdomar och ett till äldre.
• I stadshuset visas en utställning
- Resultatet av genomförda luftmätningar under 2012 i kommunen
- Barn ställer ut sina teckningar med temat ”Luft”
* Flash mob ; Elever från Estetprogrammets fyra inriktningar
kommer att delta under torsdagen på tåg/station inom
kommunen

• Tack för att du cyklar! Vid ett tillfälle på morgonen under veckan delas
en papperskasse ut till cyklister .Kassen innehåller en enkel fralla och
reflex.
• Tack för att du cyklar! Sadelskydd till cyklar delas ut vid stationen vid
ett tillfälle under veckan