Participants

Contact & Activities

Participating city

Oslo
647.676 inhabitants

Local contact

Bilfritt byliv
Terje Elvsaas
Vahls gate 1, 0187 Oslo
Post: Boks 364, Sentrum, 0102 Oslo
++47 934806383

Participation 2014

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Etablere en sammenhengende kyststi i strandsonen.
Diverse turveiprosjekter for bedre kvalitet og for å etablere et sammenhengende hovedturveinett.
Oppgradere Sognsveien, Nordstrandveien, Tvetenveien og Korsgata med sykkelfelt.
Lysregulert gangfelt i Grensesvingen.
Reoppmerking av kollektivfelt og bussbokser.
Oppgradering av Galgeberg bussholdeplass samt ca 80 andre holdeplasser til høystandard holdeplass.
Inngå ny avtale for leskur på ca 1000 av kommunens bussholdeplasser.
Inngå ny avtale for nytt bysykkelsystem med minst 6000 nye bysykler.
Oppgradere Stovner T kollektivknutepunkt med ny tbanestasjon, bussholdeplass samt ny park.
Trikkelinjeoppgradering Ekebergbanen.
Flere mindre tiltak i Aksjon skolevei (Stovner, Etterstadsletta, Svendstuen, Olav Nygaards vei, Hasle og Sinsen).
Oppgradert flere tbane-tunneler med 4G sin gir økt attraktivitet for kollektivtilbudet.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
 • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
 • Develop public bicycle hiring and sharing systems
 • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Pedestrianisation
 • Create or enlarge pedestrian streets
 • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
 • Extension or creation of new greenways
Public transport services
 • Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
 • Improvement and extension of the public transport services (express services, increase frequency etc)
 • Use of ecological vehicles for public transport fleets
 • Development of new technologies to improve public transport
 • Launch of integrated services for the various public transport modes
 • The development of accessible transport services for all
Traffic calming and access control scheme
 • Speed reduction programmes in zones near schools
 • Reduction of outside parking zones
 • New traffic regulations: traffic circulation and parking
 • Elaboration of new residential areas
Accessibilities
 • Create the tactile pavements
 • Create wheelchair ramps
 • Lowering of pavements
 • Enlargement of pavements
 • Elaboration of sound devices in traffic lights
 • Removal of architectonic barriers
 • Launch of accessibility plans
New forms of vehicle use and ownership
 • Launch of online car-pooling and car-sharing schemes
 • Responsible car-use (eco-driving etc)
 • Use of clean vehicles
Freight distribution
 • New regulations for freight distribution
 • Use of clean vehicles
Mobility management
 • Create/establish mobility centers and on-line information services (eg travel planner)
 • Launch of awareness-raising campaigns
 • Elaboration of educational materials
 • Create systems for buses and walking trains
 • Development of systems and equipment for measuring air quality in public places
 • Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas