Participants

Contact & Activities

Participating city

Kopřivnice ()
22.072 inhabitants

Local contact

odbor rozvoje města
Barbora Sopuchová
Stefanikova 1163, 742 21 Koprivnice
++420 603585906

Participation 2014

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Devíti akcemi se kopřivnická radnice zapojí v druhé polovině září do kampaně Evropského týdne mobility, jenž má přimět lidi k zamyšlení nad neudržitelným nárůstem individuální automobilové dopravy. Hlavním cílem kampaně je propagace alternativních způsobů přepravy osob, neboť města by měla na ulicích dát více prostoru chodcům, cyklistům a veřejné dopravě namísto dopravy automobilové. Proto nebudou v rámci akcí chybět závody v běhu, výlet pro pěší či cyklovyjížďky.
Záměr Kopřivnice zapojit se do Evropského týdne mobility, jejímž hlavním mottem je ’Ve městě bez aut!’, schválila rada města 19. srpna. Její rozhodnutí deklaroval podpisem v Chartě 2014 starosta města Josef Jalůvka. „Podpisem Charty 2014 se město zavazuje přijmout nová stálá opatření, která přispějí ke změně druhu dopravy, například od osobního automobilu k dopravním prostředkům šetrnějším k životnímu prostředí. V Kopřivnici bude průběhu roku realizováno celkem šest trvalých opatření. Například po vybudování cyklostezky Ke Křížku dojde k napojení Kopřivnice na páteřní cyklotrasu Z Poodří do Beskyd. V letošním roce budou vybudovány dva nové chodníky v Mniší a ve Vlčovicích,“ sdělila Romana Bukovská, koordinátorka Zdravého města a místní Agendy 21, která má kampaň na starosti.
První z akcí už běží ve vestibulu radnice, kde je k vidění výstava mapující proběhlé akce kampaně z uplynulých ročníků. Po loňské úspěšné premiéře také letos proběhne Noční Javorníkování, které pro vyznávače cyklovýletů pořádá Bike klub Kopřivnice. Z tradičních akcí proběhne v pátek 12. srpna farmářský trh letos spojený s akcí Město je naše společné hřiště, během které se lidé budou moci seznámit, na čem město pracuje a co je v plánu na nejbližší období a také diskutovat s představiteli města.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Pedestrianisation
  • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Traffic calming and access control scheme
  • New traffic regulations: traffic circulation and parking