Participants

Contact & Activities

Participating city

Praha ()
1.300.000 inhabitants

Local contact

Department of transport
Dominika Marešová
Magistrát hl.m.Prahy
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1
++420 236004336

Participation 2014

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
úterý 16.9. – vlakotramvaj – garant ROPID, RFD MHMP
Text ROPID: „Vlakotramvaje z Prahy do Regionu. Kdy a kam vyrazí? Co je proto potřeba udělat a co tomu vlastně brání? Přijďte se svézt zvláštní tramvají na téma vlakotramvaje v Praze a okolí. Přijďte diskutovat s odborníky o připravovaných trasách a o zkušenostech ze zahraničí. Podaří se tramvaji v pondělí 16.9. s cestujícími vyrazit na železniční koleje? Tramvaj to rozhodně zkusí, buďte u toho. Více týden před akcí na www.ropid.cz.“

středa 17.9. (9,00 – 17,00 hod) - Den dopravní výchovy pro chodce a cyklisty – garant TSK, Městská policie
Kde: Dětské dopravní hřiště při Muzeu Policie ČR, Ke Karlovu 1, Praha 2
- dopravně výchovné soutěže pro děti zaměřené na chodce a cyklisty
- testy pro dětské i dospělé cyklisty
- poradna pro cyklisty
- jízda zručnosti pro cyklisty
- možnost jízdy na vypůjčených kolech po dětském dopravním hřišti (pro děti)
- 3 dětská divadelní představení zaměřená na chodce „Pohádkový semafor“ v sále Muzea policie (9.00 10.30 a 14 hodin)
Pozn.: Dětská dopravní hřiště v Praze 3, 6 a 8 - volný vstup pro veřejnost v odpoledních hodinách

čtvrtek 18.9. (10,00 – 12,00 hod) - Slavnostní otevření cyklistické stezky Zbraslav – Jarov (1. etapa) – garant TSK, PRM MHMP, RFD MHMP
Kde: u mostu Závodu míru
Trvalé opatření pro cyklisty, propojující Prahu se Středočeským krajem. Otevření první etapy cyklistické stezky Zbraslav Jarov na páteřní cyklotrase A1. Úsek po svém dokončení propojí cyklistické stezky Prahy a Středočeského kraje. Po této trase je současně vedena evropská trasa Eurovelo 7.
Celodenní program pro veřejnost:
• Párty stan (zástupce RFD)
• Promotým BESIP Praha
• Prezentace první pomoci vč. resuscitační figuríny
• Výstava Praha cyklistická
• Distribuce cyklomap projíždějícím cyklistům

sobota 20.9. (10,00 – 16,00 hod) - Den otevřených dveří DP Praha – garant DP Praha
Kde: depo Kačerov, garáž Kačerov, vozovna Pankrác
Pozn.: Muzeum MHD otevřeno 9,00 - 17,00 hod

neděle 21.9. (9,00 – 17,00 hod) - Muzeum MHD – garant DP Praha
V rámci Dne bez aut vstup zdarma.

19. – 21.9. (10,00 – 18,00 hod) - Program hl. m. Prahy a partnerů Evropského týdne mobility 2014
Kde: Dolní část Václavského náměstí
• Prezentace aktivit hl. m. Prahy v oblasti dopravy a životního prostředí - stan hl. m. Prahy
o Oblast cyklistiky – garant RFD MHMP
 Aktivity města, materiály města, zástupce RFD MHMP – podávání informací
 materiály Asociace měst pro cyklisty (Praha je členem)
o Oblast životního prostředí – garant MZO MHMP, OZP MHMP
 Aktivity města, materiály města, zástupce MZO MHMP, OZP MHMP – podávání informací
• Program Čistá energie Praha
• Městská zeleň
• Ekologická výchova
• Nízkoemisní zóny
o Odstraňování překážek pro osoby se sníženou pohyblivostí – garant RFD MHMP
 Prezentace Koncepce odstraňování bariér ve veřejné dopravě na území hl. m. Prahy
o Oblast BESIP - garant RFD MHMP
 Aktivity města, materiály města a TSK, zástupce RFD MHMP – podávání informací
• Prezentace aktivit externích partnerů hl. m. Prahy v rámci ETM - stánky
o Bariéry
 POV - Pražská organizace vozíčkářů
 SONS – Spojená organizace nevidomých a slabozrakých
o Cyklistika
 Pražská energetika, a.s. – elektrokola
 ekolo.cz, s.r.o. – elektrokola
 Asociace měst pro cyklisty
o Carsharing
 Future Age o.s.
 CAR4WAY a.s.
 Autonapůl, družstvo
 Sharujeme.cz
o Bikesharing
 HOMEPORT s.r.o.
o Vozidla s alternativními pohony
 Pražská energetika, a.s.
 Pražské služby, a.s.
 Pražská plynárenská, a.s.
 E.ON, a.s.
 Elektromobil, s.r.o.
 Unie elektromobility
 Opel LLC
 Nissan
 Elektromobilita, o.s.
 TOYOTA MOTOR CZECH, s.r.o
o Veřejný prostor očima neziskových organizací
 Pražské Matky, o. s.
 Auto-Mat, o. s.
 Nadace Partnerství o.p.s.
• Volnočasové aktivity – zábava pro děti i dospělé
o Hry a soutěže
o Skákací hrad
o Cyklodráha
o Elektrovozítka
o Jízdy zručnosti (kolo, invalidní vozík)

Neděle 21.9. Den bez aut – garant PRM MHMP
Kde: Horní část Václavského náměstí
• Program se zaměřením na bezpečnost silničního provozu - BESIPtým Praha
• BESIPBUS – mobilní interaktivní učebna
• Cyklojízdy – jízda zručnosti
• První pomoc vč. resuscitační figuríny
• Alkobrýle – překážková dráha
• Znalost dopravních značek
• Viditelnost chodců
• Výstavka dětských autosedaček s trenažérem pro nácvik poutání do sedačky
• Dopravní hřiště pro předškoláky
• Otočný simulátor autonehody
• Prezentace Manuálu tvorby veřejných prostranství hl.m. Prahy – garant IPR

pondělí 22.9. (10,00 – 18,00 hod) - Den cyklistiky a městské hromadné dopravy – garant RFD MHMP, PRM MHMP, MZO MHMP
Kde: cyklostezka u Vyšehradské skály
• Prezentace BESIPtým Praha
o Promotým Besip Praha - Párty stan
o Distribuce propagačních předmětů, cyklomap a občerstvení projíždějícím cyklistům
• Muzeum MHD (9,00 – 17,00 hod) – garant DP Praha
o bezplatný vstup do Muzea MHD


Doprovodné akce:

sobota 13.9. - Pražské cyklozvonění
Cyklovyjížďka se startem na různých místech Prahy a blízkého okolí a společným cílem v centrálním parku Prahy 13. Tam bude připraven odpolední program pro děti a dospělé, zahrnující řadu her a soutěží.
Hlavní město Praha zajišťuje: Párty stan – Promotým BESIP Praha, výstava Praha cyklistická, cyklojízdy – jízdy zručnosti, prezentace první pomoci vč. resuscitační figuríny. Distribuce cyklomap projíždějícím cyklistům (účast pracovníka RFD MHMP).

pondělí 15.9. – Konference Čistá mobilita velkoměst
Kde: Sál zastupitelstva hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 2
Konference, jejímž cílem je prezentovat inovace v dopravě, které mají přímý vliv na zlepšení životního prostředí ve městech. Je připravována ve spolupráci s MŽP ČR, MPO ČR a dalšími významnými partnery.

sobota 20.9. - Zažít město jinak – Auto*Mat, o.s.
Kde: desítky lokalit po celé Praze
Sousedské slavnosti Zažít město jinak se již devátým rokem snaží propagovat výhody udržitelné dopravy a udržitelného rozvoje. Základní myšlenkou je přetvářet ulice a veřejné plochy v místa kulturního a společenského života, v místa pro setkávání a rozvíjení sousedských vztahů. Desítky lokalit po celé Praze se tak na jeden den stávají bezautomobilovými zónami, které návštěvníkům nabízejí koncerty, pohoštění, divadelní vystoupení, aktivity pro děti, komentované procházky po okolí atd.
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
Neděle 21.9. Den bez aut

Kde: Horní část Václavského náměstí
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
 • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
 • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Pedestrianisation
 • Create or enlarge pedestrian streets
 • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
 • Extension or creation of new greenways
Public transport services
 • Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
 • Improvement and extension of the public transport services (express services, increase frequency etc)
 • Use of ecological vehicles for public transport fleets
 • Development of new technologies to improve public transport
 • The development of accessible transport services for all
Traffic calming and access control scheme
 • Speed reduction programmes in zones near schools
 • Create park and ride stations
 • New traffic regulations: traffic circulation and parking
 • Elaboration of new residential areas
Accessibilities
 • Create the tactile pavements
 • Create wheelchair ramps
 • Lowering of pavements
 • Enlargement of pavements
 • Elaboration of sound devices in traffic lights
 • Removal of architectonic barriers
 • Launch of accessibility plans
 • Create useful tool for people with reduced mobility
New forms of vehicle use and ownership
 • Use of clean vehicles
Freight distribution
 • New regulations for freight distribution
 • Use of clean vehicles
Mobility management
 • Adoption of workplace travel plans
 • Adoption of school travel plans
 • Create/establish mobility centers and on-line information services (eg travel planner)
 • Launch of awareness-raising campaigns
 • Elaboration of educational materials
 • Development of travel plans / mobility plans in consultation with local stakeholders
 • Permanent access restriction to city centres
 • Launch of seamless transport modes to facilitate access to business areas or other social areas
 • Development of systems and equipment for measuring air quality in public places