Participants

Contact & Activities

Participating city

Huddinge
110.000 inhabitants

Local contact

Traffic and landscape department
Tora Landgren
Kommunalvägen 28
++46 701986858

Participation 2014

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Walk - and bike competition.
The competition takes place September 8-19 and the race turns to grade F-6. The purpose of the contest is to highlight the benefits of walking and cycling to school when, among other things, increase traffic safety at schools, improve the health of children and contributes to a better environment. In order to get points for the trip, students should walk, cycle, use public transport or be dropped off 300 meters from the school. Both the journey to and from school counts.

Distribution of goodie bags for cyclists in the municipality.
To encourage and show appreciation goodie bags will be handed out at various places in the municipality in conjunction with the European Mobility Week. Bike maps and something to drink will be included.

Bike course for adults.
The day before Mobility Week begins is a bike course for adults completed. Behind the bike course is the study association ABF Huddinge, energy and climate advice and NTF, the National Society for Road Safety and Vårby IF.

Huddinge treading.
During the Mobility week, various information operations will be directed to those who are involved in a health and environmental campaign "Huddinge treading." Huddinge treading is a competition that would encourage municipal employees to walk or cycle instead of taking the car to and from work.

The Climate match.
Throughout September, the national campaign "The Climate match" is implemented. In Huddinge a number of children's and youth associations are involved. Climate match is a competition for young people 0-16 years old who are members of one team or another leisure group. The race goes to in order to walk, cycle, carpool or take public transportation as much as possible to their activities during the month of September. All participants have the opportunity to win various prizes.

Bike orienteering.
During Mobility Week, we will pay attention to the bike orienteering which is organized in the municipality. It consists of an approximately 25-kilometer circular orientation. Bicycle orientation is open to all.
Bicycle orientation arranged by the Swedish Cycling Society in cooperation with the municipality of Huddinge.

------------------------------------


Gång- och cykeltävling
Tävlingen äger rum 8-19 september och vänder sig till årskurs F-6. Syftet med tävlingen är att lyfta fram fördelarna med promenader och cykling till skolan som t.ex. att öka trafiksäkerheten vid skolorna, förbättra barns hälsa och att bidra till en bättre miljö. För att få poäng för resan ska eleverna gå, cykla, åka kollektivt eller släppas 300 meter från skolan. Både resan till och från skolan räknas.

Fördelning av godispåsar till cyklister i kommunen.
För att uppmuntra och visa uppskattning delas godispåsar ut på olika platser i kommunen i samband med den Europeiska Trafikantveckan. De kommer till exempel även innehålla cykelkartor och dryck.

Cykelkurs för vuxna.
Dagen innan trafikantveckan inleds äger en cykelkurs för vuxna rum. Studieförbundet ABF i Huddinge, Energi och klimatrådgivningen och NTF och Vårby IF ligger bakom tävlingen.
 
Huddinge trampar.
Under Trafikantveckan kommer olika informationsoperationer att riktas till dem som är inblandade i en hälso-och miljökampanjen "Huddinge trampar." Huddinge trampar är en tävling som ska uppmuntra kommunanställda att gå eller cykla istället för att ta bilen till och från arbetet.

Klimatmatchen
Under hela september genomförs den nationella kampanjen "Klimatmatchen". I Huddinge är flera barn och ungdomsföreningar är inblandade. Klimatmatchen är en tävling för ungdomar i åldern 10-16 år som är medlemmar i ett lag eller annan fritidsgrupp. Tävlingen går till så att man går, cyklar, använder bilpool eller åker kollektivt så mycket som möjligt kopplat till sina aktiviteter under september månad. Alla deltagare har möjlighet att vinna olika priser.

Cykelorientering.
Under Trafikantveckan kommer vi att uppmärksamma den cykelorientering som arrangeras i kommunen. Den består av en ca 25 km lång cirkulär orienteringsbana. Cykelorienteringen är öppen för alla.
Cykelorienteringrm arrangeras av Svenska Cykelsällskapet i samarbete med Huddinge kommun.