Participants

Contact & Activities

Participating city

Lessebo
8.000 inhabitants

Local contact

Kommunledningsförvaltningen
Åsa Garp
Lessebo kommun
Storgatan 78
360 50 Lessebo
++46 (0)478-12500

Participation 2014

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
16/9
Klockan 14.00-18.00
Mobility Week 2014 in Lessebo municipality.
This year's theme is "Our streets, our choice".
• Display of an electric car
• Is it possible to produce your own electricity for the electric car?
• Is it difficult to drive frugally?
• How much influences tire rolling resistance fuel consumption ?
Links: www.trafikantveckan.nu, www.trafikantveckan.se and www.mobilityweek.eu

Trafikantveckan 2014 i Lessebo kommun.
Årets tema är ”Våra gator, vårt val”.
•Visning av en elbil
•Är det möjligt att producera egen el till elbilen?
•Är det svårt att köra sparsamt?
•Hur mycket påverkar däckens rullmotstånd bränsleförbrukningen?
Länkar: www.trafikantveckan.nu, www.trafikantveckan.se och www.mobilityweek.eu