Participants

Contact & Activities

Participating city

Tynaarlo
32.000 inhabitants

Local contact

Beleid & Regie
Dorinda Hijszeler
Kornoeljeplein 1
9481 AW Vries
++31 592 - 266662

Participation 2014

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
We organiseren een klimaatfietstocht voor kinderen van groep 7/8 basisschool. Aansluitend bij duurzame mobiliteit nodigen we kinderen uit te fietsen en met opdrachten kennis te nemen van klimaatinitiatieven (zonne-energie /biovergisting/waterberging/biodiversiteit/lokale producten) in hun directe omgeving. Bewustwording klimaatverandering en educatie op te zetten stappen.