Participants

Contact & Activities

Participating city

Moss
30.988 inhabitants

Local contact

Miljø
Gyda Rolfsøn
Kirkegata 15
1501 Moss
++47 400 11

Participation 2014

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
I tillegg til aktivitetsprogrammet som er skissert under er moss kommune med på "gå-til-skolen-aksjonen". Dette er en konkuranse for kommunens skoler som skal oppfordre elevene til å gå til skolen i stedet for å bli kjørt.
I løpet av våren har også de kommunale virksomhetene en konkuranse om å bruke "grønne transportmidler" oftes mulig til jobb, dvs sykle, gå eller ta kollektiv transport.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Public transport services
  • Development of new technologies to improve public transport
Accessibilities
  • Enlargement of pavements
Mobility management
  • Adoption of workplace travel plans
  • Adoption of school travel plans