Participants

Contact & Activities

Participating city

Risør
7.000 inhabitants

Local contact

Rådmannens stab, Risør kommune
Malin Paust
Postboks 158
4952 Risør
++47 37149600

Participation 2014

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Risør kommune ønsker å vurdere om Havnegata i Risør sentrum kan bli gågate hele eller deler av året. Vi ønsker å bruke mobilitetsuka til å sette fokus på bilens rolle i byen, og hva det gjør med bymiljøet når bilen tas bort.
Etter møter med Handelsstanden, ble vi enige om å ha 2014 som et drøftings-år. Lørdag 20. september skal brukes som en "høringsdag" for å motta signaler fra innbyggere, butikkdrivere, lag og foreninger om hva de synes om å la Havnegata bli gågate, eventuelt "shared space". Ordfører og samfunnsplanlegger vil stå på stand, hvor vi snakker med folk og tar imot innspill. Vi vil i tillegg sette fokus på saken i avisa og på nettsidene våre.
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
Vi ønsker å stenge deler av Risør sentrum til neste år, altså mobilitetsuka 2015. I år bruker vi mobilitetsuka til å informere og sette fokus på bymiljø samt motta innspill/synspunkter fra befolkningen.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)