Participants

Contact & Activities

Participating city

Stavanger
132.000 inhabitants

Local contact

Bymiljø og utbygging - Miljø og renovasjon
Imme Dirks Eskeland
Postboks 8001
4068 Stavanger
++47 51 50 84 85 / 952 34 112

Participation 2014

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
- Utbedring av sykkelveinettet
- Innføring av system for leie av sykkel og sykkeldeling
- Utbedring av sykkelinstallasjoner (innendørs låsbart sykkelhus i parkeringshuset på Jorenholmen, sykkelstativer satt opp ved inngangen til Konserthuset, sykkelstativer settes opp rundt om i sentrum,...)
- Oppgradering av infrastrukturen (asfaltert sykkel-/gangsti i Sørmarka - Sørmarksruta)
- Utvidelse/opparbeidelse av nye turveier (Snarveiprosjektet - videreføring av Hverdagsturprosjektet, nye Boganes, Madlatuå)
- "Tur på timeplanen" - prosjekt ved Johannes læringssenter
- Bruk av miljøvennlige kjøretøy i kollektivtransporten
- Fartsreduksjon i områder nær skoler
- Reduksjon av utendørs parkeringsanlegg
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
Torget i Stavanger sentrum er viet Miljøsøndag 14.9.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
 • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
 • Develop public bicycle hiring and sharing systems
 • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Pedestrianisation
 • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
 • Extension or creation of new greenways
Public transport services
 • Use of ecological vehicles for public transport fleets
Traffic calming and access control scheme
 • Speed reduction programmes in zones near schools
 • Reduction of outside parking zones
Mobility management
 • Adoption of school travel plans
 • Launch of awareness-raising campaigns
 • Elaboration of educational materials