Participants

Contact & Activities

Participating city

Dubnica nad Váhom
24.719 inhabitants

Local contact

výstavby, ÚP a ŽP
Ivana Tepličková
Bratislavská 434/9
01841 Dubnica nad Váhom
++421 0424455762

Participation 2014

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
V rámci Kampane za čistejšie ovzdušie-na podporu trvalo udržateľnej mobility v mestách sa budeme snažiť propagovať výhody nemotorových foriem dopravy pričom zapojíme aj našich zamestnancov do týchto aktivít, ktorí v týždni ETM budú uprednostňovať alternatívne formy dopravy do zamestnania (bicykel, pešia dochádzka, hromadná doprava....). V tomto týždni zintenzívnime propagáciu a myšlienku tejto kampane všetkými dostupnými prostriedkami - webová stránka mesta, Dubnické noviny, mestský rozhlas a akciami na školách.
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
V rámci podujatia " V meste bez môjho auta" vyčleníme priestor na ul. Školská, ktorú zabezpečíme zábranami k zamedzeniu vjazdu motorových vozidiel. Zmena organizácie dopravy bude oznámená mestským rozhlasom, na webovej stránke mesta a na sociálnych sietiach.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
Pedestrianisation
 • Create or enlarge pedestrian streets
 • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
 • Extension or creation of new greenways
Traffic calming and access control scheme
 • Speed reduction programmes in zones near schools
 • New traffic regulations: traffic circulation and parking
Accessibilities
 • Create the tactile pavements
 • Create wheelchair ramps
 • Enlargement of pavements
Mobility management
 • Launch of awareness-raising campaigns
 • Elaboration of educational materials
 • Development of travel plans / mobility plans in consultation with local stakeholders
 • Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas