Participants

Contact & Activities

Participating city

Nyköping ()
54.000 inhabitants

Local contact

Strategi, samhällsbyggnad
Labeat Bickaj
Behmbrogatan 20
++46 155-45 71 60

Participation 2015

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Bussdesigntävling
- ett projekt med barnperspektiv


Bakgrund
Nyköpings kommun har som mål att bli en hållbar stad år 2030, och håller just nu på att ta fram en ny transportstrategi. Målet med denna är att andelen hållbara resor ska öka, och ett sätt att resa hållbart är att välja bussen framför bilen! Bussresor vill vi uppmuntra och uppmärksamma, och eftersom barn är både dagens och framtidens resenärer vill vi veta hur barn vill resa!

Syfte och mål
Bussdesigntävlingen syftar till att öka ungas delaktighet i frågor som rör det offentliga rummet samt miljö och hälsa, och förstärka en positiv attityd till kollektivtrafiken som transportmedel.

Genomförande
I denna bussdesigntävling är målgruppen grundskoleelever i årskurs 4-6, för att materialet ska bli användbart och tydligt, och antalet bidrag hanterbart för projektgruppen. Tävlingen genomförs genom att klasserna indelas i grupper om 3-5 personer som tillsammans designar ett förslag. Därefter röstar klassen fram ett bidrag de vill skicka in till tävlingen.

När alla klasser skickat in sitt bidrag utser en jury bestående av tjänstemän på samhällsbyggnadsavdelningen tio bidrag som går till final. Dessa visas i Stadshuset och på Nykoping.se under Bussens dag/Trafikantveckan i september, och allmänheten får bland dessa rösta fram en vinnare. Vinnarbidraget skickas sedan till tryckeri för foliering av en riktig buss, vilket tar ungefär två månader. När bussen är färdig får den vinnande klassen åka en rundtur med den genom Nyköping och bjuds på fika och underhållning.

Vi vill förstärka ett tydligt tema i framtagningsförfarandet och låta eleverna fånga detta i sina förslag. Eleverna kommer därför presenteras för ett antal ”värdeord” som de ska fundera över i sin teckning. Juryn som väljer ut de bidrag som ska ställas ut i Stadshuset kommer sedan i sitt urval att beakta hur väl eleverna kopplat sin design till följande värdeord:

• Framtidens bussresande
• Roliga bussresor
• Gemenskap på bussen
• Gröna, miljövänliga Nyköping

Lokal koppling till Nyköping, kreativitet och hur väl eleverna förhållit sig till värdeorden bedöms vid utvärderingen.

Ungdomarna kommer att tävla via pappersmall (bussmall i A 2) som vi tillhandahåller. Bidragen samlas in av bildlärarna, omröstning genomförs i klasserna, och därefter överlämnas ett bidrag per klass till ansvarig sakkunnig på BUK. Därefter tar samhällsbyggnadsavdelningens projektgrupp fram 10 förslag som allmänheten sedan får rösta på under Bussens dag 19 september 2015. Allmänheten ges möjlighet att rösta fram en vinnarbuss som folieras under oktober-november månad.

Målgrupp
Målgruppen för själva designtävlingen är skolelever i årskurs 4-6. Målgruppen för budskapet från de designade bussarna är dock bredare och syftar till att såväl uppmuntra de som redan resor kollektivt, som att nå de som väljer andra färdsätt i Nyköping