Participants

Contact & Activities

Participating city

Göteborg ()
550.000 inhabitants

Local contact

Färdas och Transportera
Jenny Dalnäs-Orrmyr
Box 2403
403 16 Göteborg
++46 31 368 25 82

Participation 2015

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
En dags satsning på att uppmuntra varierat resande för alla göteborgare.
Två cykelaktiviteter för nyinflyttade studenter.
Ungdomar som idéresurs – uppmuntras ge sin syn på ett bättre och mer hållbart trafikklimat.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
 • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
 • Develop public bicycle hiring and sharing systems
 • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
 • Other: Göteborg har en långsiktig satsning för att förbättra för cyklister. Cykelvänlighet prioriteras också under pågående infrastruktursatsningar.
Pedestrianisation
 • Create or enlarge pedestrian streets
 • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
 • Extension or creation of new greenways
 • Other: Ingår också som del i långsiktig satsning.
Public transport services
 • Use of ecological vehicles for public transport fleets
 • Development of new technologies to improve public transport
 • Launch of integrated services for the various public transport modes
 • The development of accessible transport services for all
 • Other: Introduktion av eltaxi och demonstration av andra elfordon inom ramen för projektet Elmob, där flera aktörer i Göteborgs Stad går samman för att skapa en testarena inom elfordon med målet att göra Göt
Traffic calming and access control scheme
 • Speed reduction programmes in zones near schools
 • Create park and ride stations
 • New traffic regulations: traffic circulation and parking
 • Other: Trafiklugnande uppmuntran på flera håll i Göteborg: Kampanj för TQ - trafikintelligens, för att uppmuntra till ett bättre samspel i trafiken. Trafikkontoret har också släppt tre filmer på temat trafik
Accessibilities
 • Create wheelchair ramps
 • Lowering of pavements
 • Enlargement of pavements
 • Elaboration of sound devices in traffic lights
 • Other: Delvis genomfört och fortgående arbete.
New forms of vehicle use and ownership
 • Use of clean vehicles
 • Other: Se elmob ovan.
Freight distribution
 • New regulations for freight distribution
 • Use of clean vehicles
 • Create new platforms for freight transfer
 • Other: Åtgärder är redan introducerade och implementerade.
Mobility management
 • Launch of awareness-raising campaigns
 • Permanent access restriction to city centres
 • Create systems for buses and walking trains
 • Development of systems and equipment for measuring air quality in public places
 • Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas
 • Other: TQ samt ungdomsforum, se ovan. I övrigt är åtgärderna redan introducerade och implementerade.
More details on permanent measures:

Göteborg har sedan Europeiska trafikantveckans start haft ett pågående arbete för att minska biltrafiken i centrum och styra över till ett mer hållbart resande. Det är en långsiktig satsning där mobilitetsveckan är en viktig del. Delprojekten startas efter hand och uppmärksammas extra under veckan.