Participants

Contact & Activities

Participating city

Statutární město Opava
58.351 inhabitants

Local contact

odbor školství Magistrátu města Opavy
Kateřina Durčáková
Krnovská 71C, 746 26 Opava
++420 731144947

Participation 2015

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Blade Night Opava s OC Breda & Weinstein - noční jízda městem na kolečkových bruslích a koloběžkách
Mistrovství České republiky v in-line 1/2maratónu - závody pro děti i dospělé a širokou veřejnost
Beseda o dopravě v Opavě pro žáky základních a středních škol - beseda ve spolupráci s opavským cyklokoordinátorem a ředitelem Městské policie Opava
Beseda o cyklodopravě pro veřejnost - beseda pro širokou veřejnost, vede opavský cyklokoordinátor
Smokeman zasahuje - edukativní show o čistotě ovzduší + ukázka elektromobilu
Den na kolečkách - závody pro žáky opavských škol
Bezpečnost seniorů v dopravě - beseda pro veřejnost a seniory zaměřená na otázky dopravní nehodovosti seniorů a dodržování bezpečnost silničního provozu.
ODISbus v Opavě - speciálně upravený autobus jako informační stánek integrovaného systému ODIS
Cyklovýlet z Kylešovic údolím Raduňky až do Jakubčovic - cyklistická výprava pro malé i velké s přírodovědným výkladem
Na úřad bez auta! - zaměstnanci Magistrátu města Opavy, ale i opavští zastupitelé podpoří mezinárodní Den bez aut tím, že se dopraví do práce a na zastupitelstvo pěšky, na kole, koloběžce, in-line bruslích nebo využijí MHD
Deb bez aut - s malým techničákem MHD ZDARMA! - v tento den slouží malý technický průkaz vozidla jako jízdenka pro jednu osobu
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
 • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
 • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
 • Other: Probíhá průběžné doplňování bezpečnostních stojanů na území města (v rámci rozšiřování zařízení pro cyklisty a zvyšování bezpečnosti proti odcizení jízdních kol) . Rozvoj sítě cyklotras a cyklostezek
Pedestrianisation
 • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
 • Other: Úprava přechodů pro chodce a jejich nasvětlení a další bezpečnostní úpravy (ostrůvky, city-bloky atd.)
Public transport services
 • Use of ecological vehicles for public transport fleets
 • The development of accessible transport services for all
 • Other: Nákup nových autobusů na CNG pohon pro MHD.
Traffic calming and access control scheme
 • Speed reduction programmes in zones near schools
 • Elaboration of new residential areas
 • Other: Zaškrtlé body jsou zapracovány ve zpracovaném Plánu udržitelné městské mobility v Opavě. U škol v blízkosti zatížených komunikací dopravou na území města byla snížena rychlost na 30 km/hod.
Accessibilities
 • Create the tactile pavements
 • Create wheelchair ramps
 • Lowering of pavements
 • Other: Úprava bezbariérových zastávek MHD.
New forms of vehicle use and ownership
 • Use of clean vehicles
 • Other: Trolejbusy a CNG autobusy pro MHD, rozšíření sítě čerpacích stanic CNG.
Mobility management
 • Launch of awareness-raising campaigns
 • Other: Vypracování projektu
More details on permanent measures:

Od roku 2015 má město Opava zpracován Plán udržitelné městské mobility, jehož součástí je Akční plán připravovaných akcí a opatření na období následujících 5 let.