Participants

Contact & Activities

Participating city

Lessebo
8.256 inhabitants

Local contact

Kommunledningsförvaltningen
Åsa Garp
Lessebo kommun
Storgatan 78
360 50 Lessebo
++46 (0)478-12500

Participation 2015

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Vi kommer att göra aktiviteter två dagar. Vi kommer att informera om och visa upp kommunens el-fordon. Besökarna får gärna provköra el-fordonen. Vi kommer även informera om vår nya hastighetsplan och energimärkningen på däck. Vi kommer att vara på våra två tågstationer. Vår kommun har profilerat sig som en pendlarkommun, så vi kommer visa upp våra nyöppnade väntsalar.